Top / 中原爽前参議院議員国会質問集


中原爽前参議院議員の歯科関連での国会での発言等は概ねUPいたしました。
職域代表議員の賛否もあろうかと思いますので、評価の参考になれば幸いです。


中原爽前参議院議員国会質問回数 118件

以下検索ワード内訳

医療制度 12件
国民健康保険 3件
患者負担 3件
混合診療 3件
歯科 19件
大学 21件
税務 29件
技工 2件
国家試験 5件
歯科 大学 技工 税務 47件
歯科 大学 技工 31件


医療制度 12件
No 回次 院名 会議名 号数 開会日付
001 166 参議院 少子高齢社会に関する調査会 5号 平成19年05月09日
002 164 参議院 行政監視委員会 7号 平成18年06月12日
003 163 参議院 厚生労働委員会 7号 平成17年10月27日
004 161 参議院 少子高齢社会に関する調査会 4号 平成16年11月24日
005 156 参議院 厚生労働委員会 17号 平成15年05月29日
006 154 参議院 厚生労働委員会 22号 平成14年07月25日
007 154 参議院 厚生労働委員会 18号 平成14年07月11日
008 153 参議院 決算委員会 閉1号 平成13年12月11日
009 153 参議院 厚生労働委員会 6号 平成13年11月06日
010 145 参議院 国民福祉委員会 13号 平成11年07月27日
011 145 参議院 国民福祉委員会 3号 平成11年03月15日
012 144 参議院 国民福祉委員会 1号 平成10年12月03日国民健康保険 3件
No 回次 院名 会議名 号数 開会日付
001 154 参議院 厚生労働委員会 18号 平成14年07月11日
002 153 参議院 決算委員会 閉1号 平成13年12月11日
003 144 参議院 国民福祉委員会 1号 平成10年12月03日患者負担 3件
001 161 参議院 厚生労働委員会 2号 平成16年11月04日
002 154 参議院 厚生労働委員会 18号 平成14年07月11日
003 145 参議院 国民福祉委員会 3号 平成11年03月15日


混合診療 3件
001 161 参議院 厚生労働委員会 2号 平成16年11月04日
002 156 参議院 厚生労働委員会 17号 平成15年05月29日
003 145 参議院 国民福祉委員会 3号 平成11年03月15日


歯科 19件
No 回次 院名 会議名 号数 開会日付
001 166 参議院 厚生労働委員会 18号 平成19年05月15日
002 165 参議院 厚生労働委員会 4号 平成18年11月28日
003 164 参議院 行政監視委員会 7号 平成18年06月12日
004 164 参議院 厚生労働委員会 21号 平成18年05月30日
005 162 参議院 厚生労働委員会 25号 平成17年06月14日
006 162 参議院 決算委員会 11号 平成17年05月16日
007 161 参議院 厚生労働委員会 2号 平成16年11月04日
008 159 参議院 決算委員会 10号 平成16年04月26日
009 156 参議院 厚生労働委員会 17号 平成15年05月29日
010 155 参議院 共生社会に関する調査会 2号 平成14年11月20日
011 155 参議院 厚生労働委員会 2号 平成14年10月31日
012 154 参議院 厚生労働委員会 22号 平成14年07月25日
013 154 参議院 厚生労働委員会 18号 平成14年07月11日
014 153 参議院 厚生労働委員会 6号 平成13年11月06日
015 145 参議院 国民福祉委員会 13号 平成11年07月27日
016 145 参議院 国民福祉委員会 3号 平成11年03月15日
017 144 参議院 国民福祉委員会 1号 平成10年12月03日
018 141 参議院 厚生委員会 9号 平成09年11月25日
019 141 参議院 厚生委員会 5号 平成09年10月30日


歯科大学
001 165 参議院 厚生労働委員会 4号 平成18年11月28日
002 162 参議院 決算委員会 11号 平成17年05月16日
003 144 参議院 国民福祉委員会 1号 平成10年12月03日
004 141 参議院 厚生委員会 5号 平成09年10月30日


大学 21件
001 165 参議院 厚生労働委員会 4号 平成18年11月28日
002 165 参議院 行政監視委員会 2号 平成18年10月30日
003 164 参議院 行政監視委員会 7号 平成18年06月12日
004 162 参議院 決算委員会 11号 平成17年05月16日
005 159 参議院 共生社会に関する調査会 6号 平成16年05月12日
006 159 参議院 決算委員会 11号 平成16年05月10日
007 159 参議院 決算委員会 10号 平成16年04月26日
008 156 参議院 本会議 34号 平成15年06月16日
009 156 参議院 決算委員会 10号 平成15年06月16日
010 156 参議院 厚生労働委員会 17号 平成15年05月29日
011 155 参議院 共生社会に関する調査会 2号 平成14年11月20日
012 154 参議院 厚生労働委員会 22号 平成14年07月25日
013 153 参議院 決算委員会 閉1号 平成13年12月11日
014 151 参議院 国民生活・経済に関する調査会 3号 平成13年02月23日
015 147 参議院 国民生活・経済に関する調査会 3号 平成12年03月01日
016 145 参議院 決算委員会 3号 平成11年04月07日
017 145 参議院 国民生活・経済に関する調査会 2号 平成11年02月10日
018 144 参議院 国民福祉委員会 1号 平成10年12月03日
019 141 参議院 国民生活・経済に関する調査会 2号 平成09年11月10日
020 141 参議院 厚生委員会 5号 平成09年10月30日
021 140 参議院 法務委員会 5号 平成09年03月27日技工

001 155 参議院 共生社会に関する調査会 2号 平成14年11月20日

002 153 参議院 厚生労働委員会 6号 平成13年11月06日
国家試験

001 165 参議院 厚生労働委員会 4号 平成18年11月28日

002 164 参議院 行政監視委員会 7号 平成18年06月12日

003 164 参議院 厚生労働委員会 21号 平成18年05月30日

004 155 参議院 共生社会に関する調査会 2号 平成14年11月20日

005 144 参議院 国民福祉委員会 1号 平成10年12月03日No 回次 院名 会議名 号数 開会日付

001 166 参議院 本会議   40号 平成19年06月30日

002 166 参議院 厚生労働委員会 19号 平成19年05月16日

003 166 参議院 厚生労働委員会 18号 平成19年05月15日

004 166 参議院 少子高齢社会に関する調査会 5号 平成19年05月09日

005 166 参議院 少子高齢社会に関する調査会 4号 平成19年04月25日

006 166 参議院 少子高齢社会に関する調査会 2号 平成19年02月14日

007 166 参議院 少子高齢社会に関する調査会 1号 平成19年02月07日

008 165 参議院 少子高齢社会に関する調査会 4号 平成18年12月06日

009 165 参議院 厚生労働委員会 4号 平成18年11月28日

010 165 参議院 少子高齢社会に関する調査会 3号 平成18年11月22日

011 165 参議院 少子高齢社会に関する調査会 2号 平成18年11月08日

012 165 参議院 行政監視委員会 2号 平成18年10月30日

013 165 参議院 少子高齢社会に関する調査会 1号 平成18年10月25日

014 164 参議院 行政監視委員会 7号 平成18年06月12日

015 164 参議院 厚生労働委員会 21号 平成18年05月30日

016 164 参議院 少子高齢社会に関する調査会 7号 平成18年05月10日

017 164 参議院 少子高齢社会に関する調査会 6号 平成18年04月12日

018 164 参議院 少子高齢社会に関する調査会 5号 平成18年04月05日

019 164 参議院 行政監視委員会 2号 平成18年04月03日

020 164 参議院 少子高齢社会に関する調査会 4号 平成18年03月01日

021 164 参議院 少子高齢社会に関する調査会 3号 平成18年02月22日

022 164 参議院 少子高齢社会に関する調査会 2号 平成18年02月15日

023 164 参議院 少子高齢社会に関する調査会 1号 平成18年02月08日

024 163 参議院 厚生労働委員会 7号 平成17年10月27日

025 163 参議院 少子高齢社会に関する調査会 2号 平成17年10月26日

026 163 参議院 少子高齢社会に関する調査会 1号 平成17年10月19日

027 163 参議院 厚生労働委員会 2号 平成17年10月11日

028 162 参議院 厚生労働委員会 25号 平成17年06月14日

029 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 8号 平成17年05月18日

030 162 参議院 決算委員会 11号 平成17年05月16日

031 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 7号 平成17年05月11日

032 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 6号 平成17年04月20日

033 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 5号 平成17年04月06日

034 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 4号 平成17年03月02日~ 

035 162 参議院 厚生労働委員会 1号 平成17年02月24日

036 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 3号 平成17年02月23日

037 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 2号 平成17年02月16日

038 162 参議院 決算委員会 2号 平成17年02月15日

039 162 参議院 決算委員会 1号 平成17年02月10日

040 162 参議院 少子高齢社会に関する調査会 1号 平成17年02月09日

041 161 参議院 少子高齢社会に関する調査会 4号 平成16年11月24日

042 161 参議院 少子高齢社会に関する調査会 3号 平成16年11月17日

043 161 参議院 少子高齢社会に関する調査会 2号 平成16年11月10日

044 161 参議院 厚生労働委員会 2号 平成16年11月04日

045 159 参議院 厚生労働委員会 21号 平成16年06月01日

046 159 参議院 共生社会に関する調査会 6号 平成16年05月12日

047 159 参議院 決算委員会 11号 平成16年05月10日

048 159 参議院 決算委員会 10号 平成16年04月26日

049 159 参議院 共生社会に関する調査会 4号 平成16年03月03日

050 159 参議院 共生社会に関する調査会 3号 平成16年02月25日

051 159 参議院 共生社会に関する調査会 2号 平成16年02月18日

052 156 参議院 決算委員会 11号 平成15年07月28日

053 156 参議院 本会議 34号 平成15年06月16日

054 156 参議院 決算委員会 10号 平成15年06月16日

055 156 参議院 決算委員会 9号 平成15年06月02日

056 156 参議院 厚生労働委員会 17号 平成15年05月29日

057 156 参議院 決算委員会 8号 平成15年05月23日

058 156 参議院 決算委員会 7号 平成15年05月12日

059 156 参議院 決算委員会 6号 平成15年05月07日

060 156 参議院 決算委員会 5号 平成15年04月21日

061 156 参議院 決算委員会 4号 平成15年04月14日

062 156 参議院 決算委員会 3号 平成15年03月31日

063 156 参議院 決算委員会 2号 平成15年03月10日

064 156 参議院 決算委員会 1号 平成15年02月24日

065 155 参議院 本会議 13号 平成14年12月11日

066 155 参議院 決算委員会 2号 平成14年12月11日

067 155 参議院 決算委員会 1号 平成14年12月09日

068 155 参議院 共生社会に関する調査会 2号 平成14年11月20日

069 155 参議院 共生社会に関する調査会 1号 平成14年11月11日

070 155 参議院 厚生労働委員会 2号 平成14年10月31日

071 154 参議院 決算委員会 閉10号 平成14年10月16日

072 154 参議院 決算委員会 閉9号 平成14年10月03日

073 154 参議院 決算委員会 閉8号 平成14年10月02日

074 154 参議院 決算委員会 閉7号 平成14年09月26日

075 154 参議院 決算委員会 閉6号 平成14年09月25日

076 154 参議院 決算委員会 閉5号 平成14年09月12日

077 154 参議院 決算委員会 閉4号 平成14年09月11日

078 154 参議院 決算委員会 閉3号 平成14年08月29日

079 154 参議院 決算委員会 閉2号 平成14年08月28日

080 154 参議院 決算委員会 閉1号 平成14年08月08日

081 154 参議院 厚生労働委員会 22号 平成14年07月25日

082 154 参議院 厚生労働委員会 18号 平成14年07月11日

083 154 参議院 厚生労働委員会 13号 平成14年06月04日

084 154 参議院 共生社会に関する調査会 5号 平成14年05月08日

085 154 参議院 共生社会に関する調査会 3号 平成14年04月03日

086 153 参議院 決算委員会 閉1号 平成13年12月11日

087 153 参議院 厚生労働委員会 6号 平成13年11月06日

088 153 参議院 共生社会に関する調査会 1号 平成13年11月05日

089 152 参議院 国民生活・経済に関する調査会 1号 平成13年08月07日

090 151 参議院 国民生活・経済に関する調査会 5号 平成13年04月18日

091 151 参議院 国民生活・経済に関する調査会 3号 平成13年02月23日

092 151 参議院 国民生活・経済に関する調査会 2号 平成13年02月21日

093 150 参議院 国土・環境委員会 2号 平成12年11月09日

094 150 参議院 共生社会に関する調査会 2号 平成12年11月08日

095 149 参議院 総務委員会 1号 平成12年08月09日

096 148 衆議院 内閣委員会 1号 平成12年07月06日

097 147 参議院 国民生活・経済に関する調査会 8号 平成12年05月12日

098 147 参議院 国民生活・経済に関する調査会 7号 平成12年04月24日

099 147 参議院 国民生活・経済に関する調査会 6号 平成12年04月19日

100 147 参議院 国民生活・経済に関する調査会 3号 平成12年03月01日

101 145 参議院 決算委員会 閉7号 平成11年10月26日

102 145 参議院 国民福祉委員会 13号 平成11年07月27日

103 145 参議院 決算委員会 3号 平成11年04月07日

104 145 参議院 国民福祉委員会 3号 平成11年03月15日

105 145 参議院 国民生活・経済に関する調査会 4号 平成11年03月03日

106 145 参議院 国民生活・経済に関する調査会 2号 平成11年02月10日

107 145 参議院 国民生活・経済に関する調査会 1号 平成11年02月03日

108 144 参議院 国民生活・経済に関する調査会 1号 平成10年12月07日

109 144 参議院 国民福祉委員会 1号 平成10年12月03日

110 142 参議院 国民生活・経済に関する調査会 5号 平成10年05月11日

111 141 参議院 厚生委員会公聴会 1号 平成09年11月27日

112 141 参議院 厚生委員会 9号 平成09年11月25日

113 141 参議院 厚生委員会 7号 平成09年11月13日

114 141 参議院 国民生活・経済に関する調査会 2号 平成09年11月10日

115 141 参議院 厚生委員会 5号 平成09年10月30日

116 140 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 7号 平成09年06月16日

117 140 参議院 法務委員会 5号 平成09年03月27日

118 136 参議院 法務委員会 6号 平成08年04月11日

出典:国会会議録検索システム  http://kokkai.ndl.go.jp/このページのリンク先が表示されない内容については
国会会議録検索システム  http://kokkai.ndl.go.jp/
にて議員名、検索項目(簡単検索)に入力後 検索してご覧ください。

(管理者)

リロード   新規 編集 凍結解除 差分 添付 複製 名前変更   トップ 一覧 単語検索 最終更新 BACKUP リンク元   ヘルプ  
Last-modified: 2008-05-15 (木) 10:57:29 (4513d)